Kuula!

„Kuidas inimlikum käitumine koolis või riigis väljenduks? Tuleb alustada teise inimese kuulamise ja respekteerimisega.“

         Mare Taagepera, 2012

Raske on parandada midagi, mis esmapilgul ei tundu katki olevat. Kuigi kõigil on õigus rääkida, siis ärakuulamine ei tundu niivõrd iseenesestmõistetav. Diskussiooniloome algab aga kahepoolsest suhtlusest.

Kuvame ühiskonnale, et tegemist on tõsise probleemiga. Viime selle probleemikäsitluse noorteni haridusasutustes, nende vanemateni meedias ja läbi laste, internetti kogu meie võrgustikus. Soovime, et kõik teaksid, miks on oluline teineteist kuulata ja seda teeksid seda ka edaspidi ise. Igaühel on õigus end kuuldavaks teha ja samamoodi kohustus kuulata.

Teise sammu astume edasi lahenduse suunas. Noored asuvad probleemile vastu vaadates otsima ise lahendusi, mõtlema selle üle, kuidas peaks ühiskond toimima ja nemad kaaslastesse suhtuma. Õpetame neile selgeks vahendid, kuidas saab teineteist kuulata ja kuidas saab end kuuldavaks teha.

Demokraatiapäev 2014 seisab selle eest, et ühiskond mõistaks demokraatia, diskussiooni ja kodaniku tuuma – teineteisega arvestamist ja teineteise ärakuulamist.

Meie tegevused:

1. Klassis

Koolitunni asemel viiakse läbi arutelu. Probleemvideo analüüsimisel arutelus selguvad arusaamad ja lahendused, mida grupp näeks ühiskonnas teisiti. Ootame neid lahendusi konkurssile videoformaadis, kus grupp pakuks oma visiooni kuulamise temaatikast läbi õppevideo (nt "Valijakooli" võtmes). 

Videod võib esitada animatsioonina või filmina. Parimatele auhinnad. Hinnatakse kuni 30-liikmelisi gruppe.

2. Koolis

Lisaks koolis läbiviidavale filmide analüüsimisele saate osa ka teistest tegevustest. Toimuvad huvitavad loengud, Tegusad Eesti Noored viivad läbi minisessioone ning taaskord tabab mõnda kooli väitlusdessant!

19.09 kuni 21.09 toimub Tallinnas ja Tartus Kodanikukool, kus läbi kolme päeva saab selgeks väitlemise (argumenteeritud avalik esinemine ja mõtlemine) ning viia see praktikasse Mudel-Euroopa Parlamendis.

3. Ühiskonnas

Märkate meid ja läbi meie laia spektri arvamusi ühiskonna, demokraatia ja kuulamise kohta. Need inimesed, keda näete videotes ja meedias, olete kunagi ka teie. Täna räägivad nad teile, ent järgmisel hetkel juba kuulavad teid.

Demokraatiapäev 2014 - et meid kõiki ära kuulataks!

Võta ühendust:

Projektijuht
Joosep Tiks - joosep.tiks@debate.ee

Meedia ja kommunikatsioon
Hannus Luure - hannus.luure@debate.ee

Koolid
Kristin Parts - kristin.parts@debate.ee

Kodanikukool
Ursula Jõers - ursulajoers@gmail.com

Filmimine ja videod
Joosep Norma - joosep.norma@gmail.com

Konkurss
Ats Meresmaa - ats.meresmaa@gmail.com