Dokumendid


Eesti Väitlusselts kuulub tulumaksusoodustusega vabaühenduste nimekirja, vaata meie toetamist puudutavat infot siit http://debate.ee/vaitlusselts/arengufond.
  
Usume avatusse ja läbipaistvusse, järgime vabaühenduste eetikakoodeksit ning kõik meie rahakasutused on kättesaadavad allpool.

Majandusaasta aruanded


Reglemendid


Kuluaruande vorm tuleb täita vastavalt siinsetele juhistele, vormi saab alla laadida siit.

Kuluaruande võib esitada ka digitaalselt allkirjastatult aadressile debatedebate.ee, ent kuluaruandega kaasas käivate kuludokumentide originaalid peavad jõudma EVSi Tartu kontorisse (või muule isikule,  kui on vastav kokkulepe). Selleks on kaks võimalust:
  1. Too või saada kuludokumentide originaalid EVS Tartu kontorisse (Raekoja plats 1 / Ülikooli 7, 10412 Tartu).
  2. Anna kuludokumentide originaalid mõnele EVSi Tartu kontoris töötavale inimesele (tegevjuht või noortesuuna juht) või anna/saada muule isikule, kui on vastav kokkulepe.
Iga kuu kuludokumendid ja kuluaruanne peavad olema edastatud hiljemalt järgmise kuu 15. kuupäeval. Postiga saatmisel arvestatakse edastamise päevana postitemplil olevat kuupäeva. Hiljem saabunud kuludokumente ja- aruandeid ei kompenseerita.

Küsimuste korral kirjuta debatedebate.ee.