Otsime noortesuuna juhti


Väitlusseltsis juhib kõike ja kõiki meie missioon - tegutsemine selle nimel, et ühiskondlikus dialoogis saaks määravaks tugevam argument. Selleni jõudmiseks on ühe osana vaja, et võimalikult paljud inimesed Eesti koolides ja ülikoolides oskaksid häid argumente koostada ja esitada. Suur hulk pühendunud inimesi väitlusseltsis tegutseb igapäevaselt meie missiooni ja väitlushariduse eesmärkide nimel, suurem osa vabatahtlikena. Lisaks on mõned inimesed valinud väitlusseltsi oma töökohaks ning pühendavad suurema osa oma päevastest tegevustest väitluse edendamiseks Eestis.

Ühte sellist inimest me oma tiimi hetkel just otsime.

NOORTESUUNA JUHT

on see, keda teavad ja tunnevad kõik väitlusüritustel osalejad ja väitlusklubide juhid Narvast Kuressaareni ning Tallinnast Otepääni.  Sa koordineerid kogu põhi- ja keskkoolide väitlustegevust, juhid projekte ja tiime, suhtled, suhtled ja suhtled. Kui see kirjeldus ja väitlusseltsi missioon panevad Sul vere vemmeldama, kui oled tulemustele orienteeritud ning valmis väitlusseltsis järgmised 3 aastat töötama, siis loe kindlasti edasi.

Sinu peamisteks ülesanneteks on: 
 • väitlusüritusi korraldava vabatahtlike tiimi juhtimine;
 • väitlusklubide tegevuse toetamine ja nendevahelise võrgustiku käimashoidmine;
 • põhi- ja keskkooliväitluse laienemistegevuste juhtimine;
 • väitlusseltsi noorteorganisatsiooni teiste vabatahtlike leidmine ja juhtimine. 

Meie ootused kandideerijatele:
 • otsime head suhtlemisoskust, positiivsust, ettevõtlikkust, avatust õppimisele ja enesearengule; 
 • oled IT-sõbralik ja oskad lihtsamal tasemel töötada numbritega;
 • peaksid olema täisealine EV kodanik ja elama põhiaja Tallinnas või Tartus;
 • varasem töökogemus pole eeltingimuseks, aga varasem projektijuhtimine või vabatahtlik tegevus on kasuks;
 • võid käia paralleelselt ülikoolis, aga bakalaureuse päevaõppe kõrvalt on keeruline;
 • varasem väitlusega tegelemine või ise väidelda oskamine ei ole määrav;
 • inglise keele oskus kindlasti vajalik, vene keele oskus annab plusse juurde. 

Omalt poolt lubame, et: 
 • saad reaalse võimaluse aidata kaasa Eesti ühiskondliku arutelu taseme tõstmisele; 
 • omandad teadmisi ja kogemusi inimeste, aja ja finantside juhtimises;
 • töö on väljakutsuv, arendav ning võimaldab ka reisimist;
 • võid töötada kus ja millal tahes, oluline on tulemus;
 • saad stabiilse põhitöötasu, millele lisanduvad projektitasud olenevad Sinust endast;
 • tiim on äge ning juht tähtsustab kõrgelt tiimi liikmete arengu toetamist. 

Kui oled väljakutseks valmis, kirjuta palun 31. oktoobriks aadressile margo.loordebate.ee  millisena näed väitlustegevuse arengut Eestis järgmise 3 aasta jooksul ning miks oled motiveeritud sellega tegelema (kuni 1800 tähemärki tühikutega).