Nõukogu

Eesti Väitlusseltsi nõukogu (juriidiliselt volinike koosolek) on üldkoosoleku valitud esindusorgan, mis kontrollib juhatuse tööd ja otsustab EVSi strateegiliste küsimuste üle. Pikemalt loe nõukogu sisekorraeeskirjast.

Praeguse nõukogu valis EVSi üldkoosolek kaheks aastaks 31. detsembril 2014. a. Nõukogusse kuuluvad Siim Ruul, Katrin Viru, Raiko Uri, Kajar Kase, Sandra Sillaots, Kristi Liiva, Maris Jõgeva. Nõukogu esimees on Raiko Uri.

Nõukogu koosolekute protokollid:

Eesti Väitlusseltsi nõukogu esimees Kajar KaseKajar Kase
Minu nimi on Kajar ja ma olen väitleja.

Esimest korda väitlesin 12. klassis, kui ma täieliku algajana (minu "oponendid ei toonud välja kolmandat argumenti, seega on see juba eos meie oma" -lugu olete kindlasti kuulnud) võtsin osa Viljandis toimunud keskkooli meistrivõistlustest. Alates sellest turniirist (sajand oli siis veel 20.) osalesin 8 aastat väitleja ja kohtuniku ja korraldajana pea kõigil väitlusüritustel, mis Eestis toimusid ning töötasin 2004-2009 ka EVSi juhatuses (töötasin selles mõttes, et alguses oli see vabatahtlik tegevus, aga me arendasime organisatsiooni nii kaugele, et sellest sai töö, mille eest maksti ka palka). Olen olnud Miina Härma Gümnaasiumi väitlusringi juhendaja, Tartu Üliõpilaste väitlusklubi president ja tulnud sõber Anderoga kaks korda tudengite arvestuses Eesti meistriks.

Väitlusest vabal ajal lõpetasin Tartu Ülikooli ajakirjanduse erialal ja töötan praegu ETV saate Ringvaade toimetajana. 

Minu eesmärk seltsis on alati olnud see, et me suudaks igale Eesti õpilasele pakkuda võimaluse soovi korral väitlusega tegeleda.

Katrin Viru

Väitlusliikumisega sidusin end aastal 1997: kõigepealt programmijuhina ning hiljem töötasin organisatsiooni tegevjuhina kuni 2010.aasta sügiseni. Lisaks sellele olin Rahvusvahelise Väitlusassotsiatsiooni nõukogu esimees ja aseesimees viis aastat ning World School Debating Championship Ltd nõukogu liige keelekomisjoni esimehena. Tagataskus on ka pikaajaline väitlustreeneri roll Rapla Vesiroosi Gümnaasiumis.

Olen kindel, et väitlus on minu hingesugulane. Aegade jooksul siin- ja sealpool piiri kohatud inimestega koos läbi käidud teed on olnud sisukad ja arendavad. Kindlasti väärivad meenutamist nii Eesti- sisesed kui ka rahvusvahelised suured üritused- Youth Forum 2004, Euroopa ülikoolide meistrivõistlused 2008 ning iga- aastased suvelaagrid jpt üritused. Igatahes väitlejate avatus, konstruktiivsus, noorus ja paljud teised  nähtavad ja nähtamatud niidid on mind hoidnud pikki aastaid selle organisatsiooni juures.

Hetkel töötan Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakoolis arendusosakonna juhina.

Nõukogu roll on oluline strateegilisel planeerimisel, kindlasti ka analüüsimisel, arendamisel ja parendamisel. Isiklikult panustan oma kogemuste ja teadmistega nõukogu töösse, aidates vajadusel ka juhatust nende igapäevases töös.

Siim Ruul

Maris Jõgeva

Raiko Uri

Kristi Liiva

Sandra Sillaots


Nõukogu 2010-2012 koosseisu kuulusid Kajar Kase, Katrin Viru, Anna Karolin, Andreas Kaju, Siim Vahtrus ja Uve Poom

Nõukogu eelmise koosseisu protokollid